Địa chỉ: 64/17/22D Bình Phú, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0911.465.814 – 0916.025.814